Stiri de ultima ora

PRECIZĂRI FĂCUTE DE ITM ARGEȘ CU PRIVIRE LA REDUCEREA TIMPULUI DE LUCRU PE FONDUL PANDEMIEI

PRECIZĂRI FĂCUTE DE ITM ARGEȘ CU PRIVIRE LA REDUCEREA TIMPULUI DE LUCRU PE FONDUL PANDEMIEI
Local
„Referitor la modalitatea de transmitere în registrul general de evidenţă a salariaţilor a reducerii timpului de muncă şi a diminuării corespunzătoare a salariului, de către angajatorii care vor să beneficieze de prevederile art.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsurile de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, facem următoarele precizări:

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.132/2020, prevede la art.1 alin.(3) făptul că “Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii şi se transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu  în  ziua anterioară producerii acesteia”.

Totodată, conform alin.(10) al aceluiaşi articol de lege “Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin.(1), salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporţional cu timpul efectiv lucrat”.

În conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) lit. g) şi lit. h), coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2) şi alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi în raport de cum este structurată în prezent această aplicaţie, angajatorii au obligaţia de a transmite în ReGes, modificările privind durata timpului de muncă, cel târziu în ziua anterioară producerii modificării, respectiv, modificările privind salariul, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.

Prin urmare, angajatorul are obligaţia de a transmite în ReGes modificările elementelor contractului individual de muncă privind timpul de muncă si salariul, indiferent de actul normativ în baza căruia intervine modificarea, respectiv, dacă modificările s-au produs ca urmare a încheierii unui act adiţional la contractul individual de muncă, în condiţiile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau ca urmare a deciziei unilaterale a angajatorului, în condiţiile O.U.G. nr.132/2020.

Registrul general de evidenţă a salariaţilor nu are în structura sa un câmp special, destinat înregistrării documentului în baza căruia se produce modificarea contractului de muncă (act adiţional sau decizie), acesta regăsindu-se la dosarul de personal al salariatului respectiv şi, in prezent, structura ReGes nu poate fi modificată”, se arată în document.

În concluzie, în structura actuală a ReGes, angajatorii pot transmite modificările contractului individual de muncă privind durata timpului de muncă şi cuantumul salariului, fără modificarea aplicaţiei punctual, prin referire la O.U.G. nr. 132/2020.
epitesti.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus