Stiri de ultima ora

CSEI Tg. Neamț face angajări

CSEI Tg. Neamț face angajări
Local
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Denumirea postului – administrator de patrimoniu debutant, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiții specifice de participare la concurs:nivehil studiilor – studii superioare;vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

• Denumirea postului – paznic, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiții specifice de participare la concurs:nivelul studiilor – studii medit/profesionale;atestat profesional conform Legii nr. 333/2003;vechime în specialitatea postului reprezintă un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, cu sediul in Târgu Neamț, str. Veniamin Costache nr. 5, județul Neamț, telefon 0233791875.
ziartarguneamt.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus