Stiri de ultima ora

SEDINTE la Palatul Victoria dupa adoptarea bugetului 2021. Ce DECIZII pregateste Guvernul - numirile prefectilor, pe ultima suta de metri

SEDINTE la Palatul Victoria dupa adoptarea bugetului 2021. Ce DECIZII pregateste Guvernul - numirile prefectilor, pe ultima suta de metri
Economic
 I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LG.pdf 2. PROIECT DE LEGE pentru punerea în aplicare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, precum şi pentru modificarea unor acte normativeProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LG-1.pdf 3. PROIECT DE LEGE de ratificare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/LG-2.pdf II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.194/2002 privind regimul străinilor în RomâniaProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/OUG.pdf III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitateProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-4.pdf 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu”Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA.pdf 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Aeroclubului României precum și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Aeroclubului României în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” - I.N.C.A.S.-BucureștiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-5.pdf 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T – Port Corabia”Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-1.pdf 5. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţiIV. MEMORANDUMURI1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului privind prelungirea valabilității Acordului între Ministerul Apărării Naționale și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistența medicală pentru membrii forțelor armate și dependenții lor, semnat la Washington, la 6 septembrie 2012Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO.pdf 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul militaryProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-1.pdf 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demarării analizelor preliminare de identificare a opțiunilor de dezvoltare a Aeroportului Internațional Henri Coandă București de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu sprijinul Grupului Băncii Mondiale, prin International Finance Corporation (IFC)Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-3.pdf 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte -Eliberarea deplinelor puteri pentru un demnitar din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sau pentru Ambasadorul României la Chișinău în vederea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducteProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-2.pdf V. NOTE1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al comunei Brodina, județul Suceava, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al comunei Brodina în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu MarmațieiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA.pdf 2. NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, județul Vâlcea, din domeniul public al municipiul Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea Ministerului EducațieiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-1.pdf VI. PUNCTE DE VEDERE1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi inițiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultateProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-PUNCTE-DE-VEDERE.pdf 2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 34 inițiative legislativeProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/PUNCTE-DE-VEDERE_compressed.pdf 
www.realitatea.net

Articole similare :
comments powered by Disqus