Stiri de ultima ora

ORDIN ANSVSA: Controale obligatorii în ferme în perioada 1 februarie-31 mai!

ORDIN ANSVSA: Controale obligatorii în ferme în perioada 1 februarie-31 mai!
Economic
Plata tarifului medicilor veterinari se face prin programul național de prevenire a bolilor la animale, iar plata ”este condiționată de operarea în Baza Națională de Date a mișcărilor declarate de deținător cu ocazia inspecției exploatației și a animalelor din exploatație”.

”Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, a fost publicat în Monitorul Oficial, astăzi, joi – 21 ianuarie 2021”, apare în Monitorul Oficial al României.

În referatul de aprobare, care poate fi găsit pe site-ul ansvsa.ro ,  este explicat că: ”Aceste modificări se referă în principal la adaptările legate de populațiile de animale de la care se obțin produse alimentare sau categoriile de produse alimentare de la care trebuie prelevate eșantioane, metoda de eșantionare care trebuie respectată, speciile de bacterii care trebuie testate cu privire la RAM și metodele analitice care trebuie utilizate de către laboratoarele responsabile de efectuarea testelor RAM”, arată documentul.

Astfel, în ordinul emis de preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor și publicat în Monitorul Oficial, au loc schimbări în ceea ce privește modalitatea de supraveghere și control:

1. La anexa nr. 1, punctul 51 al Notei se modifică și va avea următorul cuprins:

”51. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va stabili modalitatea de realizare a inspecțiilor oficiale a exploatațiilor nonprofesionale, atât a celor înregistrate cât și a celor neînregistrate în registrul național al exploatațiilor, în baza analizei rezultatelor obținute la inspecțiile din anul 2020.

Totodată, la anexa nr. 1 capitolul I secțiunea 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”1. Programul pentru monitorizarea, controlul și eradicarea pestei porcine africane clasice în România . A. Supravegherea în exploatațiile comerciale, cu respectarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 20/2018

Exploatații comerciale autorizate sanitar-veterinar – Supraveghere clinică

1. Medicul de liberă practică împuternicit – când este solicitat de proprietar și în vederea certificării mișcării porcinelor

Exploatațiile comerciale care fac comerț intracomunitar cu porci vii sau livrează la abator porci pentru schimb intracomunitar cu carne de porc și produse din carne de porc vor respecta condițiile Deciziei 2013/764/UE de punere în aplicare a Comisiei din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre, cu modificările și completările ulterioare.

Exploatații comerciale de tip A – Supraveghere clinică

1. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit când este solicitat de proprietar și în vederea certificării mișcării porcinelor.

2. Medicul veterinar oficial – o dată pe an – în mod obligatoriu se completează o fișă de inspecție clincă în exploatație conform Deciziei 2002/106/CE a Comisiei, cu modificările ulterioare”, sea arată în ordinul emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

De asemenea, alte schimbări apar în ”conduita de execuție” a controalelor în fermele de porcine, la anexa nr. 1 capitolul I, după secțiunea 10 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 11.

”Secţiunea 11 Inspecția exploatațiilor nonprofesionale și a animalelor din fiecare exploatație nonprofesională

Programul de inspecție a animalelor din exploatațiile nonprofesionale constă în:

1. Realizarea unitară a inspecției tuturor exploatațiilor și a animalelor din exploatație, cu utilizarea formularelor tip, stabilite prin procedură specifică aprobată de președintele ANSVSA, disponibile în Aplicația «inspecții» din Baza Națională de Date.

2. Efectuarea inspecției exploatațiilor nonprofesionale cu bovine, porcine, ovine şi caprine privind statusul de sănătate a animalelor din exploatație pentru bolile specifice speciei respective cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor.

3. Identificarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, porcinelor, ovinelor şi caprinelor existente în exploatație.

4.1. Exploataţiile înregistrate în registrul naţional al exploataţiilor dacă în Baza Națională de Date şi în exploataţie există cel puțin un animal la momentul inspecției;

4.2. Exploataţiile care nu sunt înregistrate în registrul naţional al exploataţiilor la momentul efectuării inspecţiei dar la inspecţie se constată că sunt prezente animale în exploataţie. În acest caz medicul veterinar de liberă practică împuternicit, va notifica DSVSA, pentru a verifica şi înregistra exploataţia în Registrul Naţional al Exploataţiilor, conform prevederilor legale. Doar după înregistrarea în registrul naţional al exploataţiilor, acțiunea de inspecție, în aceste exploatații, va putea fi decontată; 4.3. Exploataţiile nonprofesionale care sunt înregistrate în registrul naţional al exploataţiilor, dar care nu au animale înregistrate în Baza Națională de Date, dar la data inspecţiei se constată că sunt prezente animale în exploatație.

5. Verificarea şi confirmarea faptului că animalele din exploatație au fost supuse acțiunilor sanitare veterinare în conformitate cu planul cifric întocmit în conformitate cu prevederile Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor.

6. Inspecțiile se vor face ținând-se cont de situația epidemiologică şi de cerinţele specifice din zona de protecţie şi zona de supraveghere.

7. Cu ocazia inspecției, atunci când este cazul, se va efectua supravegherea pasivă pentru depistarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile la bovine, porcine, ovine și caprine. În acest caz, recoltarea probelor şi decontarea se va face în conformitate cu prevederile legale.

8. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit are obligația să: – facă corelarea animalelor prezente în exploatație şi inspectate cu cele înregistrate în Baza Națională de Date; – înregistreze evenimentele care nu au fost notificate anterior dar au fost declarate de proprietar la momentul inspecției; – identifice animalele din speciile bovine, porcine, ovine și caprine găsite neidentificate în momentul inspecției, dacă a putut fi stabilită originea, cu respectarea şi aplicarea prevederilor legale privind identificarea şi înregistrarea animalelor; – remedieze neconformităţile din Baza Națională de Date, după caz.

9. Plata tarifului de inspecție, a exploataţiilor nonprofesionale şi a animalelor din aceste exploataţii, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitarveterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, este condiționată de operarea în Baza Națională de Date a mișcărilor declarate de deținător cu ocazia inspecției exploatației și a animalelor din exploatație.

10. În cazul în care au fost impuse restricții asupra exploatației, iar medicul veterinar de liberă practică împuternicit nu poate opera mișcările, în Baza Națională de Date, în perioada de desfășurare a inspecțiilor, notifică DSVSA județeană. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit va opera mișcările, în Baza Națională de Date, după ridicarea restricției. DSVSA județeană va accepta aceste exploatații la decont, și va urmări ca medicul veterinar de liberă practică împuternicit să finalizeze operarea în Baza Națională de Date, imediat ce neconformitățile au fost remediate iar restricțiile au fost ridicate.”, se arată în documentul publicat de ANSVSA.

Pe  Instagram-ul Agrointeligența  găsiți imaginile momentului din agricultură!
agrointel.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus