Stiri de ultima ora

Germanii de la Bosch caută 250 de oameni pentru centrul de producţie de la Jucu, judeţul Cluj. Un operator de asamblare într-o fabrică de utilaje şi echipamente câştigă un salariu lunar net între 1.700 de lei şi 2.600 de lei

Germanii de la Bosch caută 250 de oameni pentru centrul de producţie de la Jucu, judeţul Cluj. Un operator de asamblare într-o fabrică de utilaje şi echipamente câştigă un salariu lunar net între 1.700 de lei şi 2.600 de lei
Economic
Bosch, lider global în furnizarea de teh­nologii şi servicii, cu vân­zări con­solidate ce în­sumează peste 2 mld. lei (436 de milioane de euro) în anul fiscal 2019 în Ro­mâ­nia, are dis­po­nibile în pre­zent aproxi­mativ 250 de locuri de mun­că pentru fa­bica de la Jucu, ju­deţul Cluj, po­trivit cal­cu­le­lor ZF pe baza infor­ma­ţi­ilor de pe site-ul Agen­ţiei Judeţe­ne pen­tru Ocu­parea Forţei de Muncă (AJOFM) Cluj.

Cele mai multe jo­buri sunt pen­tru teh­nician-operator la roboţi in­dustriali (87), func­ţionar ad­minis­trativ (32), teh­nician elec­tro­nică (23), tehnician pro­gra­mare (17), ingi­ner producţie (17), dar şi pentru şef de secţie, manager pro­iect, maga­zi­ner, gestio­nar, con­trolor sau gestio­nar,  conform AJOFM Cluj.

Un operator de asam­blare într-o fa­bri­că de utilaje şi echi­pamente câş­tigă un salariu lu­nar net între 1.700 de lei şi 2.600 de lei, conform date­lor de pe platforma undelucram.ro. În 2019, numărul de an­gajaţi în cadrul Bosch Ro­mânia a fost de peste 8.000, faţă de 7.800 la 31 decembrie 2018, potrivit date­lor publice disponibile.
www.zf.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus