Stiri de ultima ora

AGRICOVER HOLDING S.A. publică rezultatele financiare pentru anul 2020

AGRICOVER HOLDING S.A. publică rezultatele financiare pentru anul 2020
Economic
Bucureşti, 30 Aprilie 2021, Agricover Holding SA ("Grupul Agricover"), a publicat rezultatele financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020. Raportul Anual şi Situaţiile Financiare Consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite şi auditate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiara (IFRS-UE), conform unui comunicat remis redacţiei.

Liviu Dobre, Directorul General al Agricover Holding S.A. declară: "Grupul Agricover a depăşit cu succes acest test de stres, demonstrând încă o dată rezilienţa modelului său de business şi capacitatea acestuia de a absorbi şocuri majore. Grupul şi-a îndeplinit misiunea, onorând-şi angajamentele asumate faţă de parteneri şi contribuind la menţinerea în funcţiune a unor importante fluxuri de aprovizionare, cu impact major asupra agriculturii şi siguranţei alimentare a populaţiei. Nu in ultimul rând, Grupul Agricover a obţinut rezultate notabile şi a generat valoare pentru acţionari şi pentru alte categorii de părţi interesate."

Principalele rezultate financiare consolidate au fost:

-Venituri consolidate (inclusiv venituri din dobânzi şi comisioane aferente segmentului Agrifinance) de 1.639,1 milioane RON, în scădere cu 2,0% (2019: 1.673,3 milioane RON)

-Profitabilitatea consolidată a operaţiunilor continuate de 77,3 milioane RON, in creştere cu 61,6% (2019: 47,8 milioane RON)

-Profitul pe acţiune aferent operaţiunilor continuate de 0,034 în 2020 faţă de 0,021 în 2019.

"Aceste realizări nu sunt întâmplătoare, ele fiind rezultatul executării planului strategic de dezvoltare al Grupului, axat pe discontinuarea activităţilor devenite neperformante, datorită evoluţiei predictibile a sectorului agricol, şi pe realocarea resurselor pentru dezvoltarea liniilor de business strategice, care au o contribuţie efectivă la accelerarea progresului tehnologic al fermierilor, sprijiniţi de soluţii de finanţare specializate şi la dezvoltarea unei agriculturi sustenabile şi responsabile fata de mediu şi societate.", a mai declarat Liviu Dobre.

Analiza rezultatelor financiare consolidate şi pe segmente de business

Veniturile totale au scăzut în anul 2020, datorita reducerii vânzărilor segmentului Agrifood, pe fondul reorientării societăţii către producţia şi comercializarea de produse cu valoare adăugată ridicată, în detrimentul produselor mai puţin profitabile. Astfel, principalele rezultatele obţinute de segmentul Agrifood au fost:
www.bursa.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus