Stiri de ultima ora

Uniunea Scriitorilor: Instanța a dispus suspendarea efectelor hotărârilor luate în așa-zisa "adunare generală a USR"

Uniunea Scriitorilor: Instanța a dispus suspendarea efectelor hotărârilor luate în așa-zisa adunare generală a USR
Cultura
Uniunea Scriitorilor din România anunță că instanța a dispus suspendarea efectelor hotărârilor adoptate în cadrul așa-zisei "adunări generale a USR" din data de 19 martie.

Potrivit comunicatului, "această suspendare semnifică faptul că așa-zisele noi organe de conducere ale USR, pretins alese în cadrul unei așa-zise adunări generale la data de 19.03.2016, nu pot invoca niciun aspect dintre cele menționate în hotărârea pretins adoptată".

"Această suspendare este rezultatul cercetării aparenței de nelegalitate a hotărârilor adunării generale a USR din data de 19.03.2016, una din condițiile pentru admiterea unei asemenea cereri fiind aceea ca instanța să aibă convingerea că există motive suficiente care să conducă în viitor la anularea hotărârilor respective", afirmă USR, menționând că "instanța a confirmat astfel susținerile publice ale Uniunii Scriitorilor din România, condusă legal și statutar de președintele acesteia Nicolae Manolescu, că adunarea generală din data de 19.03.2016 și pretinsele hotărâri adoptate cu această ocazie sunt vădit nelegale și nestatutare".

Președintele USR, Nicolae Manolescu, anunța pe 22 martie că va contesta în justiție înscrierea, la judecătorie, a statutului de către reprezentanții auto-declaratei "conduceri a USR".

Anterior, Consiliul Uniunii Scriitorilor din România decisese excluderea din USR a membrilor auto-declaratei "conduceri a USR", respectiv a scriitorilor Ioana Crăciunescu, Dan Iancu, Florin Iaru, Cosmin Perța, Valeriu Mircea Popa, Cristian Tiberiu Popescu, Octavian Soviany, Adrian Suciu, Cristian Teodorescu, Paul Vinicius, Daniel Vorona.

Într-un comunicat al auto-intitulatei conduceri (Consiliul Director ) a USR se preciza că Adunarea Generală Extraordinară reconvocată pe 19 martie a hotărât: eliminarea din Statutul USR a prevederilor abuziv și ilegal introduse în 2009 și 2013 de fosta conducere USR privind libertatea oricui de-a modifica statutul "după împrejurări"; limitarea la două a numărului de mandate pentru funcțiile de conducere, reducerea rațională a libertăților financiare și de decizie ale conducerii, adaptarea cuantumului cotizației la posibilitățile economice ale membrilor, anularea sancțiunilor abuzive, inclusiv a excluderilor decise de fosta conducere, precum și solicitarea unui audit financiar extern, pentru elucidarea modului în care au fost administrate fondurile publice și resursele proprii ale USR. De asemenea, a fost votată o nouă conducere: Cristian Teodorescu — președinte al USR, Florin Iaru și Dan Mircea Cipariu — vicepreședinți.
www.agerpres.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus