Stiri de ultima ora

Senatul a ajuns de Cartea Recordurilor: 115 legi adoptate tacit / Schimbări la vouchere de vacanta, indemnizatii mame, zile libere salariati

Senatul a ajuns de Cartea Recordurilor: 115 legi adoptate tacit / Schimbări la vouchere de vacanta, indemnizatii mame, zile libere salariati
Actualitate
Codul Muncii, Codul Fiscal, Codul Penal si alte zeci de legi cu mare impact socio-economic au trecut de Senat fara sa fie dezbatute si votate, dupa ce a expirat termenul limita pana la care senatorii ar fi trebuit sa le analizeze.

Printre prevederile adoptate de Senat se numara:

LISTA TUTUROR PROIECTELOR CARE AU TRECUT DE SENAT prin adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 18 octombrie 2019:

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional. (L347/04.09.2019)

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. (L348/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. (L349/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2019 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia. (L350/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar. (L352/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L353/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020. (L354/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. (L355/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (L356/04.09.2019)

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. (L358/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. (L359/04.09.2019)

Proiectul de lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalității-EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. (L360/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (L361/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. (L362/04.09.2019)

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013. (L363/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice. (L364/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. (L365/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate. (L366/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală. (L367/04.09.2019)

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale. (L369/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare. (L372/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia. (L373/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. (L374/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituţiilor publice. (L376/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020. (L377/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L378/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 şi art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (L379/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. (L380/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind cerinţele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari şi construcţiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar. (L381/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice şi unele măsuri de depunere a declaraţiilor. (L382/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996. (L383/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. (L384/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal. (L387/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilităţi şi Mediu la standarde europene" în judeţul Suceava. (L388/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. (L389/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind "amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate". (L390/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L391/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind regimul articolelor pirotehnice. (L392/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (L394/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE. (L395/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE. (L396/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. (L397/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de psihoterapeut în România. (L398/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal. (L399/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat. (L401/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. (L402/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (L404/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale. (L405/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991. (L408/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind gestionarea durabilă a pădurilor. (L409/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. (L410/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (L411/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. (L412/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100%" pentru produsele de origine animală din România. (L413/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României. (L414/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului judeţean Vrancea. (L415/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (L416/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. (L417/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru recunoaşterea oraşului laşi drept iniţiator al Revoluţiei Române din decembrie 1989. (L418/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic. (L420/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (L421/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L422/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România. (L423/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind statutul Limbii Semnelor Române. (L424/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic. (L425/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea unor legi electorale. (L426/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind programul naţional "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenţi”. (L427/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (L428/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind acordarea unor vouchere destinate părinţilor care au nevoie de servicii de asistenţă şi îngrijire pentru copii. (L429/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (L430/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Băncilor de Lapte Matern. (L431/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările şi completările ulterioare. (L432/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Alăptare. (L433/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate infantilă. (L434/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative. (L435/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj - Napoca. (L436/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională. (L437/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu". (L438/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (L439/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos. (L442/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun. (L443/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. (L445/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. (L446/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei. (L447/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. (L448/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. (L449/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L451/04.09.2019

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil. (L452/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. (L453/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. (L454/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii. (L455/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind protejarea vieţii de familie şi reglementarea unor situaţii juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală. (L456/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate. (L457/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a antreprenorului român". (L458/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. (L459/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia. (L460/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat. (L461/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind programul de alimentaţie sănătoasă pentru elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat. (L462/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L463/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L464/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.145 alin.(3) şi completarea art.152 din Codul Muncii. (L465/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia naţională. (L466/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. (L467/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L468/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea. (L469/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. (L470/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L471/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. (L472/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L473/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. (L474/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor. (L475/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (L476/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L478/04.09.2019)

Propunerea legislativă privind activitatea artiştilor interpreţi-cascadori profesionişti şi liber-profesionişti din România. (L479/04.09.2019)

Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni şi ziua naţională de conştientizare a violenţelor intentate asupra creştinilor. (L480/04.09.2019)
stiripesurse.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus