Stiri de ultima ora

Legea prin care elevii din 50 de şcoli beneficiază de masă caldă în valoare de 10 lei/zi, promulgată

Legea prin care elevii din 50 de şcoli beneficiază de masă caldă în valoare de 10 lei/zi, promulgată
Actualitate
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea OUG 97/2018 care prevede că preşcolarii şi elevii din 50 de grădiniţe şi şcoli beneficiază gratuit, până la finalul anului, de un pachet alimentar sau o masă caldă pe zi, în valoare de 10 lei, inclusiv TVA.

1 afişăre

Legea prin care elevii din 50 de şcoli beneficiază de masă caldă în valoare de 10 lei/zi, promulgată

Legea adoptată decizional de Camera Deputaţilor pe 15 octombrie, prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 97/2018 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului 2019, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi - pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/ beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată”, potrivit Ordonanţei de urgenţă 97/2018. Limita valorică prevăzută la articolul mai sus menţionat cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz.

Preşcolarii sau elevi care din motive de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de masa standard vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în baza unei cereri motivate scrise de către părinţi sau reprezententaţii legali. Solicitarea trebuie să fie susţinută de un document-suport şi înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ, conform OUG 97/2018. În cadrul Programului - pilot vor fi distribuite numai produse alimentare obţinute în unităţi autoritate, înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pentru menţinerea sănătăţii preşcolalilor şi elevilor. „În vederea aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţilor administrativ - teritoriale de care aparţin unităţile - pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă”, mai arată actul normativ emis de Guvern şi aprobat de Parlament. Sumele prevăzute mai sus „pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ - teritoriale sau din alte surse de finanţare, legal prevăzute, în următoarele situaţii: a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1); b) creşterea, în perioada aplicării Programului, a numărului de preşcolari/ elevi beneficiari din unităţile - pilot”. Totodată, unităţile de învăţământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pot beneficia şi de finanţare externă pentru susţinerea unor activităţi similare Programului-pilot. În plus, „Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, unităţile administrativ - teritoriale, unităţile de învăţământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene sau pot finanţa din fonduri proprii/ din bugetele locale desfăşurarea unor programe similare şi în alte unităţi de învăţământ decât cele 50 prevăzute în anexă”, conform sursei citate. „Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniul educaţiei au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare privind distribuţia către elevi/ preşcolari a pachetului alimentar/ mesei calde”, mai prevede actul normativ. Personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează controlul „respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind condiţiile igienico - sanitare prin care pachetul alimentar/ masă caldă este oferit/ oferită către elevi/ preşcolari, precum şi al respectării unei alimentaţii corespunzătoare din punct de vedere nutriţional, în unităţile de învăţământ preuniversitar”, conform sursei citate. La închiderea programului-pilot, la sfârşitul acestui an, în urma unei analize realizate de Ministerul Educaţiei, pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean şi al lnspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, va fi luată o decizie asupra oportunităţii extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv asupra modalităţii de implementare.
www.mediafax.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus