Stiri de ultima ora

Academia de Studii Economice din București – Admitere 2019 la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat

Academia de Studii Economice din București – Admitere 2019 la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat
Actualitate
Academia de Studii Economice din București – Admitere 2019 la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat

Un articol de: B1.ro - 12 Iun 2019, 12:32

Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România și Europa de Sud-Est, universitatea cu cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii autohtone, scoate la concurs pentru peste 7 200 de locuri, după cum urmează:

ASE oferă 24 de programe universitare de licenţă la învăţământul cu frecvenţă, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză sau germană și 11 – pentru învățământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Înscrierile pentru admiterea la programele universitare de licenţă au loc în perioada 15 - 19 iulie. Admiterea se desfășoară prin concurs, bazat pe:

Pentru admiterea la programele universitare de masterat , ASE scoate la concurs peste 4 400 de locuri, dintre care aproximativ 1 800 de locuri la buget. ASE oferă 76 de programe universitare de masterat, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză sau germană.

Înscrierile la masterat au loc în perioada 22 - 24 iulie. Admiterea la masterat se face prin concurs, candidații fiind ierarhizați în funcție de media de admitere, calculată ca medie ponderată între:

Pentru programele cu predare în limbi străine, se susține o probă de competență lingvistică tip interviu notată cu calificativul admis/respins.

Academia de Studii Economice din București scoate la concurs peste 380 de locuri, la cele 10 programe universitare de doctorat , în domeniile fundamentale Științe economice și Drept: Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Drept. Studiile universitare de doctorat se desfășoară la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, germană, franceză).

Înscrierile la doctorat au loc în perioada 8 - 10 iulie. Concursul de admitere la doctorat constă în două probe: testul de competenţă lingvistică şi examenul de specialitate.

Informații complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicată Admiterii 2019 , care reflectă întreg procesul de admitere, cu precizări actualizate permanent despre calendarul admiterii, metodologie, conţinutul dosarului de înscriere, paşii candidatului, rezultatele admiterii ș.a.

ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi aproape 3 400 de burse de performanță, studiu şi sociale, peste 500 de burse Erasmus, peste 5 000 de locuri în căminele proprii, numeroase parteneriate pentru stagii și practică la firme de top, 400 000 de volume în bibliotecă, spaţii moderne de învăţământ, alte facilităţi de învăţare.

ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, cu o bună reputaţie internaţională, concretizată în situarea pe poziţii notabile în clasamentele internaţionale de prestigiu:

"Dragi candidați la Academia de Studii Economice din București,

Vă invit să vă alăturați cu toată încrederea celor peste 22 000 de studenți ai celei mai performante universități economice și de administrație publică din Europa de Sud-Est.

Eu însumi sunt mândru să fiu absolventul ASE, pe care o slujesc din momentul în care am încheiat studiile superioare.

Pentru Admiterea din acest an, ASE scoate la concurs o ofertă generoasă de programe și locuri, la buget și taxă, pentru toate ciclurile și formele de învățământ - licență, masterat, doctorat.

Este important, când decideți opțiunile pentru viitorul vostru, să luați în calcul reputația ASE în rândul angajatorilor și gradul foarte bun de inserție a absolvenților noștri pe piața muncii pentru că, sunt sigur, fiecare dintre voi dorește să-și găsească un job ofertant la finalizarea studiilor superioare.

Vă doresc, dragi candidați, să faceți cea mai potrivită alegere pentru viitorul vostru.  Alegeți un Lider și veți deveni un Lider!", a spus Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE.

Film de prezentare al Academiei de Studii Economice din București.

Academia de Studii Economice din București – Admitere 2019 la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat
www.b1.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus