Stiri de ultima ora

Motivare CCR: Decontarea navetei şcolare pe bază de abonament este discriminatorie

Motivare CCR: Decontarea navetei şcolare pe bază de abonament este discriminatorie
Politic
Judecătorii CCR arată că prevederea potrivit căreia cheltuielile de transport, pentru elevii care merg la şcoală în altă localitate, este decontată numai pe bază de abonament este neconstituţională, având caracter discriminatoriu, conform motivării deciziei Curţii.

32 afişări

Decontarea navetei şcolare pe bază de abonament este discrimatorie, arată CCR în motivarea deciziei

Pe 17 octombrie Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate la Legea educaţiei, precizând că sintagma „pe bază de abonament” încalcă Legea fundamentală. Astfel, articolul declarat neconstituţional de către CCR prevede: „Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă”.

„Aplicând aceste statuări în prezenta cauză, Curtea constată că, deşi legiuitorul nu a stabilit vreo distincţie în cadrul categoriei de persoane protejate, astfel că, teoretic, toate beneficiază de măsura de protecţie instituită, a introdus o condiţie care determină, în realitate, ca persoane aflate în această categorie, aşadar, în aceeaşi situaţie juridică, respectiv elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, să fie tratate diferit în privinţa realizării aceloraşi drepturi fundamentale, punându-se sub semnul întrebării însăşi realizarea efectivă a acestor drepturi”, arată judecătorii CCR în motivarea deciziei.

Astfel, deşi toţi elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu au vocaţia, în considerarea statutului astfel circumstanţiat, la beneficiul acordat de legiuitor, şi anume decontarea cheltuielilor de transport (desigur în măsura în care nu locuiesc la internat / gazdă în localitatea unde sunt şcolarizaţi, ipoteză care are o reglementare distinctă), în realitate, beneficiază de decontare numai o parte dintre aceştia, care au posibilitatea de a prezenta un abonament de transport. „Or, în condiţiile în care nu există certitudine cu privire la posibilitatea eliberării de astfel de abonamente în toate situaţiile, respectiv indiferent de localitatea de domiciliu ale elevilor, impunerea unei astfel de condiţii determină ca o categorie de elevi să se afle în imposibilitatea obiectivă de a beneficia de decontare, chiar dacă şi respectivii elevi au efectuat cheltuieli de transport pentru deplasarea în localitatea unde sunt şcolarizaţi şi pot proba acest lucru. Ca urmare, condiţia impusă prin sintagma «pe bază de abonament» este de natură să determine o diferenţă de tratament juridic, pe criterii independente de voinţa beneficiarilor normei, şi care, pentru motivele ce urmează a fi expuse, nu îşi găsesc o justificare obiectivă şi rezonabilă”, mai arată CCR în motivare. De asemenea, Curtea observă, în acest sens, că o astfel de condiţie nu îşi găseşte eventuala justificare în nevoia de predictibilitate a cheltuielilor bugetare cu transportul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, întrucât aceasta se poate realiza indiferent de situaţia abonamentelor de transport. „Tot astfel, dovada efectuării acestor cheltuieli se poate asigura cu orice alt document justificativ, iar nu exclusiv cu abonamentul de transport”, potrivit motivării judecătorilor CCR la decizie admiterii excepţiei de neconstituţionalitate. În urma deciziei Curţii, Legea pentru modificarea Legii educaţiei se întoarce în Parlament pentru a fi pusă în acord cu hotărârea CCR.
www.mediafax.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus