Stiri de ultima ora

Transferul contribuțiilor la angajat, explicat de inspectorii ITM Constanța

Transferul contribuțiilor la angajat,  explicat de inspectorii ITM Constanța
Local
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) îi avertizează pe angajatorii constănţeni că vor putea transmite orice modificare a salariului de bază brut în Revisal, doar până la data de 31 martie. Toate aceste lucruri au loc în contextul mutării CAS şi CASS la angajat. Tocmai de aceea, reprezentanţii ITM vor derula, până la sfârşitul lunii în curs, o campanie naţională care urmăreşte informarea, prevenirea şi nu sancţionarea angajatorilor, ca urmare a transferului complet al contribuţiilor sociale obligatorii la angajat. Potrivit şefului ITM Constanţa, Eugen Bola, campania are mai multe obiective. Dintre acestea amintim creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajator şi folosesc forţă de muncă fără respectarea prevederilor legale, în ceea ce priveşte consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată. Apoi, se urmăreşte clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor, în special a celor privind transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părţilor contractului de muncă. Reamintim că, din luna decembrie 2017, a intrat în vigoare hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) HG 500/2011 fiind abrogată. Ca urmare, angajatorii vor putea transmite până la data de 31 martie 2018, orice modificare a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi a altor adaosuri. „Ulterior datei de 31 martie, actul normativ mai prevede, ca regulă, transmiterea în REVISAL a oricărei modificări a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi a altor adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii acesteia”, a precizat inspectorul şef.El a precizat că, în cazul contractelor nou încheiate, acestea trebuie transmise, în continuare, cu o zi înainte ca angajatul să îşi înceapă activitatea. De precizat că orice modificare se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.În plus, hotărârea de Guvern mai prevede că persoanele fizice sau juridice de drept privat, care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, au obligaţia de a întocmi, completa şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu respectarea dispoziţiilor privind protecţia datelor cu caracter personal.De asemenea, orice modificare a datelor de identificare ale angajatorului, respectiv a datelor de identificare ale salariaţilor se vor transmite în registru în termen de trei zile lucrătoare de la data apariţiei modificării. În ceea ce priveşte perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, mai puţin cazurile de suspendare în baza certificatelor medicale, acestea se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de trei zile lucrătoare de la data suspendării.„Modificarea salariului de bază lunar brut produs ca urmare a transferării contribuţiilor sociale de la angajator la salariat se va realiza prin încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă sau, în cazul existenţei unui contract colectiv de muncă la nivel de unitate sau a unui act adiţional la contractul colectiv de muncă. Acest lucru se poate realiza şi prin decizie”, au mai spus reprezentanţii ITM Constanţa.

Articole similare :
comments powered by Disqus