Stiri de ultima ora

SIF Banat - Crişana răspunde cererilor SIF Oltenia

SIF Banat - Crişana răspunde cererilor SIF Oltenia
Economic
• SIF1 nu s-a constituit parte civilă în dosarul Bîlteanu - Lakis deoarece, auditorul independent contractat de societate, nu a constatat un prejudiciu pentru SIF Banat - Crişana în urma încheierii tranzacţiilor cu acţiuni Azuga Turism 

• SIF Imobiliare a câştigat 5,99 milioane de euro din vânzarea participaţiei de 50% deţinută la SIFI TM Agro, cu 62,3% mai mult decât aportul iniţial şi împrumuturile acordate societăţii

• Ne-am adresat ASF pentru a analiza tranzacţiile cu acţiunile SIFI din perspectiva abuzului de piaţă

SIF Banat - Crişana (SIF1) nu s-a constituit parte civilă în dosarul Bîlteanu - Lakis deoarece, auditorul independent contractat de societate pentru această speţă, nu a constatat un prejudiciu pentru SIF1 în urma încheierii tranzacţiilor cu acţiuni Azuga Turism, se arată în materialul informativ pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) SIF1 ce va avea loc în data de 20 iunie 2019 şi care a fost convocată la cererea unui grup format în jurul SIF Oltenia.

În documentul SIF1 se menţionează că analiza a fost coordonată de o echipa de avocaţi din cadrul SCA David şi Baias, pentru aspectele juridice ale tranzacţiei, iar pentru cele de natură financiară, de către consultanţii financiari din cadrul Pricewaterhouse Coopers, auditorul independent realizând un studiu în detaliu atât a tranzacţiei privind achiziţia pachetului de acţiuni, cât şi a subscrierii de către SIF Banat-Crişana a acţiunilor nou emise în cadrul majorării capitalului social al Azuga Turism.

"În ceea ce priveşte achiziţia pachetului de acţiuni de 96,8% din capitalul social al Azuga Turism de către SIF Banat-Crişana, au fost analizate valorile estimate în cadrul evaluării Azuga Turism de către SIF Banat-Crişana, respectiv de către experţii desemnaţi în cauza penală de către organele penale, respectiv de către părţile din acest dosar. Raportul auditorului a statuat că, în condiţiile în care, în estimarea de valoare realizată de expertul desemnat în cauza penală nu sunt prezentate şi justificate două elemente cheie (valoarea EBITDA previzionată şi nivelul investiţiilor considerate pentru o instalaţie nouă, cu dată certă de construcţie), nu se poate concluziona că tranzacţia efectuată, bazată pe valoarea estimată în studiul investiţional realizat de către SIF Banat-Crişana, ar fi condus la un prejudiciu", se arată în raportul SIF1.

Legat de participarea SIF Banat-Crişana la operaţiunea de majorare a capitalului social al Azuga Turism, SIF 1 menţionează că raportul auditorului a concluzionat că subscrierea acţiunilor s-a făcut la valoarea nominală, în condiţii favorabile, preţul per acţiune fiind mult mai mic decât valorile de piaţă/investiţie estimate de experţii evaluatori.

• În perioada 2017 - aprilie 2019, SIF Banat-Crişana sau alte persoane afiliate grupului SIF Imobiliare Plc sau SIF1 nu au efectuat tranzacţii cu acţiuni SIFI

O altă solicitare a SIF Oltenia pentru adunarea acţionarilor SIF Banat - Crişana din 20 iunie prevede prezentarea de către SIF1 a unei informări complete legată de tranzacţiile de vânzare de societăţi sau pachete de acţiuni efectuate de către societăţile la care SIF1 deţine pachetul majoritar, respectiv SIF Hoteluri SA (CAOR), SIF Imobiliare Plc (SIFI) şi Administrare Imobiliare SA, pentru perioada 2017 - 30 aprilie 2019.

SIF Banat - Crişana răspunde că, în intervalul menţionat, SIF Imobiliare Plc a vândut participaţia de 50% deţinută la SIFI TM Agro, plus creanţe deţinute împotriva acesteia, pentru suma de 15,6 milioane de euro.

SIF Imobiliare, entitate de tip holding, a fost înfiinţată în 2013, prin încorporarea a 18 companii cu activităţi din domeniul imobiliar din portofoliul SIF1, având sediul în Nicosia, Cipru.

"Decizia de înfiinţare a companiei în Cipru a avut la bază inexistenţa unei legi care reglementează activitatea de tip holding în România şi un studiu realizat special pentru acest proiect de un consultant de renume, referitor la selectarea unei jurisdicţii favorabile pentru holding", se arată în materialul prezentat de SIF1.

Companiile aduse la capitalul SIF Imobiliare Plc de către acţionarul majoritar, SIF Banat-Crişana, sunt: Agrorent SA Arad, Comalim SA Arad (MALI), Administrare Imobiliare SA Bucureşti, Legume Fructe SA Oradea (LEOR), Vest Metal SA Oradea, Arta Culinară SA Cluj Napoca (ARCU), Bistriţa SA Cluj-Napoca, Comat Cluj SA Cluj-Napoca (CACU), Comcereal Cluj SA Turda (COCL), Complex Laboratoare SA Cluj-Napoca, Napotex SA Cluj-Napoca (NTEX), Agmonia SA OţeluRoşu, Central SA Petroşani, Cora SA Hunedoara, M.C.B. SA Baia Mare, Soiza SA Sighetu Marmaţiei, Uniteh SA Timişoara (UNIT) şi Urban SA Lugoj.

În anul 2014, pentru efectuarea de noi investiţii, imobiliare SIF Imobiliare Plc a participat la constituirea a trei noi societăţi comerciale: două firme cu obiect de activitate închirieri de spaţii comerciale - SIFI B One SA (99,9%) şi SIFI BH Retail SA (99,9%) şi una în domeniul agricol - SIFI TM Agro (50%).

Referitor la vânzarea participaţiei de 50% deţinută la SIFI TM Agro, plus creanţe deţinute împotriva acesteia pentru suma de 15,6 milioane de euro, SIF Banat - Crişana menţionează: "SIF Imobiliare Plc a investit în SIFI TM Agro un aport la capitalul social în valoare de 45.000 lei (echivalent a 10.854 euro la data aportului) şi a acordat împrumuturi, totalizând cu dobânzile aferente în sold la data tranzacţiei, suma de 9,6 milioane de euro şi a încasat din tranzacţie 15,6 milioane euro, rezultând un câştig de 5,99 milioane de euro, respectiv de 62,3%".

În privinţa tranzacţiilor cu titlurile SIFI la preţul de 220 lei/acţiune, SIF Banat - Crişana arată că, ţinând cont de frecvenţa foarte redusă a tranzacţiilor şi a volumului foarte mic, cu variaţii foarte mari ale cotaţiilor, ceea ce conduce la supraevaluări ale companiei SIF Imobiliare Plc în activul SIF1, este evident că acestea au aptitudinea de a da semnale false în piaţă, existând riscul inducerii în eroare atât a investitorilor în acţiunile SIFI, cât şi a investitorilor în acţiunile emise de SIF Banat-Crişana.

"Precizăm că, în perioada 2017 - aprilie 2019, SIF Banat-Crişana sau alte persoane afiliate grupului SIF Imobiliare Plc sau SIF Banat-Crişana nu au efectuat tranzacţii cu acţiuni SIFI", se menţionează în raportul SIF1, în care se adaugă: "Chiar şi în lipsa unei pieţe lichide pentru acţiunile SIF Imobiliare, apreciem că tranzacţiile din piaţă în ultima perioadă nu pot fi considerate în mod normal şi rezonabil că ar avea o justificare legitimă din punct de vedere comercial, motiv pentru care, SIF Banat-Crişana a solicitat Autorităţii de Supraveghere Financiară să analizeze tranzacţiile cu titlul SIFI şi din perspectiva unor posibile încălcări ale art. 120 din Legea 24/2017 privind emitenţii şi operaţiuni de piaţă şi ale art. 12 din Regulamentul UE nr 596/2014 privind abuzul de piaţă".

Despre celelalte două entităţi pe care le controlează, SIF1 a precizat că, în perioada perioada 2017 - 30 aprilie 2019, SIF Hoteluri SA a efectuat vânzări de 14.938 lei, suma fiind dată de înstrăinarea a două autovehicule integral amortizate, iar preţul de vânzare reprezintă în totalitatea profit, în timp ce vânzările Administrare Imobiliare SA au fost de 29.013 lei, constând în înstrăinarea unui mijloc fix parţial amortizat, pentru care s-a înregistrat o pierdere de 5.513 lei.

• Sub aspectul veniturilor din dividendele colectate de cele cinci SIF-uri, în trei din ultimii patru ani, SIF1 a avut cele mai mari venituri, excepţie fiind anul 2016

În plus, pe ordinea de zi a adunării SIF Banat-Crişana se află şi solicitarea prezentării unei informări legate de pierderile sau beneficiile rezultate din plasamentele realizate de SIF1 din 2017 până la data de 30 aprilie 2019.

Societatea de investiţii a arătat că, de la începutul lui 2017 şi până la finalul lui martie acestui an, a efectuat plasamente totale, în lei şi valută, în valoare de 515,81 milioane de lei, iar valoarea justă (inclusiv valoarea încasată pe parcurs din activele cedate în intervalul analizat) la 31 martie 2019 a acestor plasamente (inclusiv beneficiile asociate acestora: dividende, dobânzi, sume distribuite de către fondurile de investiţii către participanţi) a fost de 551,41 milioane de lei.

În intervalul 2017 - 31 martie 2019, SIF Banat - Crişana a efectuat vânzări de instrumente financiare (acţiuni, obligaţiuni) respectiv răscumpărări (unităţi de fond) în sumă totală de 402,86 milioane de lei.
www.bursa.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus