Stiri de ultima ora

PRIVIND CEREREA DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL SIF OLTENIA: ASF - aviz pozitiv solicitărilor cerute de SIF1 şi SIF4

PRIVIND CEREREA DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL SIF OLTENIA: ASF - aviz pozitiv solicitărilor cerute de SIF1 şi SIF4
Economic
• "Comitetul Investiţional propus nu trebuie să afecteze puterea de decizie a conducerii", susţine Autoritatea de Supraveghere Financiară 

• Tudor Ciurezu: "Intenţia SIF1 şi SIF4 este de a prelua ostil controlul asupra societăţii"

• SIF5: "Amendamentele propuse de cele două SIF-uri contravin flagrant cu legea aşa că trebuie cenzurate printr-un act emis de ASF"

Conducerea SIF Oltenia (SIF5) consideră că scopul solicitării de convocare AGEA a SIF Banat - Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4) este revocarea actualului Consiliu de Administraţie şi preluarea ostilă a controlului asupra societăţii de investiţii financiare, ţelul acţionarilor minoritari fiind atingerea unui anumit nivel de concentrare a deciziei pentru o parte semnificativă a pieţei de capital, se arată într-o adresă semnată de Tudor Ciurezu transmisă Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi publicată pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În scrisoarea SIF5 se arată: "Se observă că cei doi acţionari au emis două comunicate contradictorii. Pe de o parte, SIF Banat Crişana nu recunoaşte prezumţia de acţiune concertată cu SIF Muntenia, în condiţiile în care aceasta deţine controlul SAl Muntenia. Pe de altă parte, SIF Muntenia recunoaşte prezumţia de acţiune concertată, conform declaraţiei de deţinere transmisă la data de 15 martie 2019".

Reglementatorul pieţei a avizat pozitiv modificările din Actul Constitutiv al SIF Oltenia pe care le-au cerut SIF1 şi SIF4. În răspunsul ASF se precizează: "Punctele introduse pe ordinea de zi a AGEA din data de 9 mai 2019 ce vizează modificarea Actului Constitutiv, în sensul înfiinţării unui Comitet Investiţional, respectiv reducerea numărului membrilor Consiliului de Administraţie de la 7 la 5 membri au temei legal".

În adresa societăţii de investiţii financiare transmisă ASF, SIF Oltenia mai cere un control asupra legalităţii cererilor celor doi acţionari minoritari în contextul în care "amendamentele în cauză modifică în mod fundamental modul de organizare şi funcţionare,. precum şi atribuţiile decizionale ale CA şi ale conducerii superioare ale SIF5".

Totodată, în scrisoarea semnată de Tudor Ciurezu se mai notează: "Necesitatea unei evaluari prealabile a amendamentelor este de asemenea justificată de presupunerea noastră că intenţia autorilor convocării este aceea de a prelua parţial atribuţiile Consiliului de Administraţie şi conducerii superioare de organizare a AGEA, precum şi cele privind înregistrarea modificărilor aduse Actului Constitutiv, în baza Hotărârii, de către două persoane avocaţi, colaboratori ai celor doi acţionari".

• SIF5: "Consiliul de Administraţie poate crea comitete consultative, nu decizionale"

Conducerea SIF Oltenia mai consideră că respectivul Comitet de Investiţii propus a fi creat excede şi ignoră prevederile legale care stipulează că CA poate crea comitete consultative, nu decizionale, şi doar pentru elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea personalului sau nominalizarea de candidaţi pentru diferite posturi de conducere.

• SIF Oltenia mai spune că prin modificările propuse se urmăreşte înfiinţarea unui Comitet care nu are rol consultativ cu atribuţii de a formula recomandări, ci un Comitet cu puteri decizionale în cadrul căruia prin votul majoritar al celor trei salariaţi se poate impune o decizie de investire sau dezinvestire Conducerii societăţii, care se subordonează ierarhic celor trei angajaţi ce au majoritatea drepturilor de vot.

"Dat find faptul că impunerea unei decizii ce ţine de realizarea obiectului

principal de activitate al societăţii se realizează în cadrul acestui Comitet, prin votul majoritar a trei salariaţi, considerăm că o astfel de modificare conduce la creşterea tuturor categoriilor de risc ce ar putea afecta activitatea societăţii şi investitorii. Apreciem că, în realitate, modificarea propusă are ca efect diluarea răspunderii şi chiar imposibilitatea tragerii la răspundere în mod eficient pentru decizii imprudente, păguboase sau nelegale", mai argumentează SIF5.

De asemenea, societatea de investiţii financiare cu sediul în Craiova apreciază că impunerea prin Actul Constitutiv a unor limite investiţionale reduse raportat la mărimea societăţii este de natură să blocheze activitatea acesteia.

• ASF: "Actul Constitutiv nu poate fi modificat în sensul în care Comitetul Investiţional are ca atribuţii respingerea/aprobarea propunerilor conducerii superioare în ceea ce priveşte deciziile privind politica şi strategia de investiţii"

Autoritatea de reglementare subliniază că deşi propunerile acţionarilor minoritari au temei legal, în ceea ce priveşte Comitetul Investiţional, un astfel de organism are rol consultativ, nu decizional, atribuţiile acestui Comitet trebuind stabilite de CA, astfel încât să nu fie afectată puterea de decizie a Conducerii superioare în ceea ce priveşte actele investiţionale.

ASF mai spune că Actul Constitutiv nu poate fi modificat în sensul în care Comitetul Investiţional să aibă ca atribuţii respingerea/aprobarea propunerilor conducerii superioare în ceea ce priveşte deciziile privind politica şi strategia de investiţii.

Totodată, autoritatea notează cu privire la componenţa Comitetului: "Referitor la constituirea acestui Comitet din membrii Conducerii superioare şi din angajaţi ai societăţii şi sub rezerva consideraţiilor anterioare, opinăm faptul că această componenţă poate fi posibilă, dar cu luarea în considerare a faptului că angajaţii societăţii trebuie să aibă competenţa necesară în analizarea oportunităţilor investiţionale".

ASF mai arată că persoanele care îndeplinesc funcţii de administrare a riscului şi de verificare a conformităţii nu pot fi implicate în prestarea serviciilor sau efectuarea activităţilor pe care le monitorizează.
www.bursa.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus