Stiri de ultima ora

PRECIZARI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA: Aprecierile din articolul and #171;ASF nu i-a chemat la interviu pe aleşii pentru noul Consiliu BVB and #187; nu reflectă realitatea

PRECIZARI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA:  Aprecierile din articolul  and #171;ASF nu i-a chemat la interviu pe aleşii pentru noul Consiliu BVB and #187; nu reflectă realitatea
Economic
Aprecierile din articolul intitulat , publicat în data de 27 ianuarie 2020, pe site-ul Ziarului BURSA, nu reflectă realitatea, consideră Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care ne-a trimis spre publicare, pentru o informare corectă şi completă asupra subiectului abordat, următoarele precizări:

"Solicitarea de autorizare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti SA a fost depusă la ASF, împreună cu o primă documentaţie, în data de 26.11.2019. Solicitarea în cauză presupune analizarea celor 9 dosare aferente candidaţilor aleşi în cadrul AGOA din data de 20.11.2019, precum şi analizarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute de reglementările în vigoare de către Consiliul de Administraţie, în mod colectiv.

Astfel, la data depunerii solicitării la care facem referire mai sus, documentaţia depusă a fost incompletă, aceasta fiind completată succesiv, atât din iniţiativa societăţii, cât şi ca urmare a demersurilor efectuate de către ASF, care a comunicat în timp util observaţiile formulate cu privire la inventarierea documentaţiei depuse, precum şi la îndeplinirea anumitor cerinţe aplicabile Consiliului de Administraţie în calitate de organ colectiv de conducere.

Ca urmare a demersurilor efectuate de ASF, societatea a procedat la completarea documentaţiei depuse în mai multe rânduri, respectiv în datele de 04.12.2019, 23.12.2019, 20.01.2020, 23.01.2020 şi 28.01.2020, la această ultimă dată putând fi încheiată analiza aferentă celor 9 dosare. Documentele existente au fost de fiecare dată reevaluate ţinând cont de noul context.

În ceea ce priveşte menţiunea dumneavoastră conform căreia observaţiile pe marginea documentaţiei depuse au fost formulate «abia în 21 ianuarie», aşa cum am arătat mai sus, aspectele constatate cu privire la caracterul complet al documentaţiei depuse, precum şi cu privire la aspectele cu caracter general referitoare la structura de conducere (în cazul de faţă Consiliul de Administraţie), au fost comunicate societăţii în timp util, o dovadă în acest sens fiind şi adresele Bursei de Valori Bucureşti SA ulterioare celei iniţiale, adrese transmise în 4.12.2019 şi 23.12. 2019, prin care a fost furnizat un set de prime clarificări necesare. Ulterior acestor clarificări, ASF a putut finaliza analiza şi formula observaţiile finale cu privire la documentaţia depusă, transmise prin adresa ASF din 21.01.2020.

Subliniem faptul că, la momentul organizării interviului prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 1/2019, direcţia de specialitate din cadrul ASF trebuie să prezinte Comisiei de Interviu concluziile formulate cu privire la modul de îndeplinire de către persoana intervievată a condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, aşa cum rezultă din documentaţia depusă de către societatea solicitantă şi însoţite de observaţiile ASF.

Din această perspectivă, considerăm că este evident faptul că procedura organizării interviului nu poate fi demarată în situaţia existenţei unei documentaţii incomplete.

Având în vedere cele mai sus precizate, considerăm că aprecierile din cadrul articolului cu privire la demersurile efectuate pentru organizarea procesului de intervievare nu reflectă realitatea.

Dorim să precizăm, de asemenea, că termenul de soluţionare a solicitării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 33 alin. (4) din Regulamentul nr. 1/2019) curge de la data depunerii documentaţiei complete, termen care se prelungeşte în situaţia organizării etapei interviului cu persoanele supuse evaluării, în cazul operatorului de piaţă, această etapă fiind obligatorie (vezi art. 31 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 1/2019).

Referitor la informaţiile conform cărora observaţiile formulate de către ASF «dovedesc cel puţin o lipsă de cunoaştere a termenilor specifici pieţei de capital şi a legislaţiei în domeniu», ceea ce ar fi determinat ASF să trimită dosarul «înapoi pentru lămuriri suplimentare», vă rugăm să regăsiţi mai jos câteva clarificări:

Analiza informaţiilor din documentaţia depusă de către societatea solicitantă se face de către ASF şi în raport cu calităţile deţinute de persoanele în cauză, calităţi autorizate de către ASF sau notificate ASF. Conform terminologiei consacrate prin reglementările aplicabile domeniului de specialitate, persoana care prestează servicii şi activităţi de investiţii a fost definită, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 126/2018, ca agent de valori mobiliare (AVM), şi ulterior agent pentru servicii de investiţii financiare (ASIF) şi nu ca broker. În situaţia în care informaţiile furnizate iniţial nu au fost suficiente pentru ca ASF să se pronunţe cu privire la aceste atribuţii exercitate, verificarea la care faceţi referire în articolul dumneavoastră a fost o măsură asiguratorie care a vizat certificarea de către persoana în cauză a activităţii desfăşurate.

În ceea ce priveşte aplicabilitatea prevederilor Art. 28 pct.2 din Regulamentul ASF nr. 1/2019, privind continuitatea exercitării activităţii, facem menţiunea că prevederile acestui articol nu sunt aplicabile persoanelor care fac parte din structura de conducere, ci persoanelor care exercită funcţii - cheie, acestea din urmă fiind definite, conform art. 2 alin. (2) lit. p) din acelaşi act normativ, ca persoane ale căror atribuţii au o influenţă semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale entităţii reglementate, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind, conform legislaţiei specifice sectorului de supraveghere financiară, după caz, atribuţiile de:
www.bursa.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus