Stiri de ultima ora

MIHAI FERCALĂ, SIF TRANSILVANIA: "Mai este ASF supraveghetorul pieţei sau este, de fapt, consultant al unor grupări infracţionale împotriva cărora curge urmărirea penală?!" - 26.02.2020

MIHAI FERCALĂ, SIF TRANSILVANIA: Mai este ASF supraveghetorul pieţei sau este, de fapt, consultant al unor grupări infracţionale împotriva cărora curge urmărirea penală?! - 26.02.2020
Economic
Conducătorul societăţii de investiţii financiare arată, într­-un material amplu remis Ziarului BURSA că, indiferent de decizia instanţei, în opinia organelor de conducere ale SIF-ului, Constantin Frăţilă este în continuare incompatibil cu funcţia de membru în board-ul societăţii deoarece, urmărirea penală in personam împotriva fostului arbitru de fotbal continuă, fapt ce contravine unor regulamente ale Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi a Actului Constitutiv al SIF Transilvania.

În plus, Mihai Fercală susţine că, în ciuda faptului că SIF-ul a constatat şi semnalat către ASF, pe bază de documente, starea de incompatibilitate a lui Constantin Frăţilă faţă de poziţia de membru în Consiliul SIF3, Autoritatea nu a răspuns, nu vrea să decidă/sancţioneze această stare şi, mai mult decât atât, există consultanţi ai ASF care-i dau sfaturi fostului arbitru despre cum să forţeze recunoaşterea calităţii sale de administrator al SIF-ului din Braşov.

"Mai este Autoritatea de Supraveghere Financiara supreveghetor al pieţei de capital sau este, de fapt, consultant al unor grupuri infracţionale împotriva cărora curge urmărirea penală?!", se întreabă Mihai Fercală.

Redăm, mai jos, poziţia conducătorului SIF Transilvania legată de situaţia ce persistă de mai bine de o lună la societatea de investiţii financiare din Braşov:

"Războiul purtat de un acţionar al SIF Transilvania, respectiv Constantin Frăţilă, împotriva managementului companiei este dăunător pieţei de capital, afectează grav imaginea acestei societăţi şi a managementului său.

Alegerea lui Constantin Frăţilă în Consiliul de Supraveghere al SIF-ului, apoi revocarea avizului său de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ca urmare a unei plângeri penale pentru infracţiuni de manipulare a pieţei de capital, spălare de bani, infracţiuni la Legea 31/1990 (n.r. legea societăţilor comerciale), constituire de grup infracţional organizat, au generat un nou razboi cu managementul SIF Transilvania, în urma unei decizii a Curţii de Apel Constanţa care, în data de 30 ianuarie 2020, a anulat Decizia ASF nr.1095/2018 de revocare a lui Constantin Frăţilă din Consiliul SIF Transilvania Braşov.

Constantin Frăţilă solicită, imperios, să fie reprimit în structura de supraveghere a SIF Transilvania, adică cere să i se recunoască calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere al societăţii.

Atât Directoratul SIF-ului cât şi conducerea Consiliului de Supraveghere nu au dat curs acestei cereri, deoarece, conform ordonanţelor DIICOT Constanţa din 2019 şi 2020, urmărirea penală in personam împotriva lui Constantin Frăţilă continuă la Parchetul de pe langa Tribunalul Braşov.

Deşi sesizată, ASF nu întreprinde nimic în vederea constatării prevederilor art.15 din Actul Constitutiv al SIF Transilvania, art.12 şi 13 din propriul Regulament 1/2019 şi cere SIF-ului, sub semnătura unui vicepreşedinte ce coordonează piaţa de capital, prin ameninţări cu sanc­ţiuni/amenzi usturătoare în caz de refuz, înregistrarea în 24 de ore a lui Constantin Frăţilă la Oficiul Regis­trului Braşov, în calitate de administrator.

Pentru a evita amenzile, SIF Transilvania îl înregistrează pe Constantin Frăţilă ca administrator la ORC Braşov, dar cere în continuare ASF-ului să constate că Frăţilă Constantin, indiferent de decizia Curţii de Apel Constanţa, este în continuare incompatibil cu poziţia de adminis­trator, conform prevederilor legale specificate mai sus, găsindu-se exact în aceeaşi situatie ca în momentul emiterii Deciziei 1095/2018, de retragere a avizului acordat.

Repetatele cereri la ASF ale SIF Transilvania, prin structurile sale de conducere - Directorat şi Consiliu de Supraveghere - nu primesc niciun răs­puns, eludându-se termenele legale de răspuns, făcându-se abstracţie de toate argumentele şi probele deţinute de Autoritate.

ASF este în posesia ordonanţei DIICOT din 03.09.2019 şi nr.13/II/2/ din 22.01.2020 din care rezulă foarte clar:..."declinarea cauzei privind pe suspecţii Frăţilă Constantin cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere a acţiunilor sale pe numele altor persoane, în scopul formării unei majorităţi în adunarea generală, în detrimentul altor acţionari, prevăzută de articolul 279 alin.1 lit.a din legea nr. 31/1990 cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul Penal, ........(urmează şi alte persoane fizice şi juridice pentru săvârşirea aceloraşi infracţiuni)... precum şi infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prevăzută şi pedepesită de art. 367 din Codul Penal, în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Copia soluţiei se comunică Autorităţii de Supraveghere Financiare, SIF Transilvania SA şi suspecţilor...".

În următoarea comunicare, ca urmare a contestaţiei facute de SIF Transilvania, respectiv adresa nr.13/II/2 comunicată în 22.01.2020, la pag.108, se specifică: ..."Având în vedere că pentru infracţiunea predicat s-a dispus clasarea, pe cale de consecinţă aceeaşi soluţie se impunea şi cu privire la infracţiunea de spalare a banilor. De asemenea, în mod corect s-a dispus declinarea în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor care nu sunt în competenţa D.I.I.C.O.T".

Indiferent de interpretările lui Constantin Frăţilă sau a unor conducatori din ASF, care se fac că nu văd incompatibilitatea sa, ascun­zân­du-se după prevederi ale deciziei Curţii de Apel Constanţa din 30 ianuarie - prevederi care nu suspendă urmărirea penală, o persoană care are calitatea de administrator al SIF Transilvania, trebuie să îndeplineas­că în toată perioada exercitării aces­tei funcţii, obligaţia de a nu fi fost condamnat sau de a nu fi sub urmărire penală in personam, după cum prevede actul constitutiv al unei AFIA/SIF Transilvania şi Regulamentul ASF nr.1/2019.

În repetate rânduri, SIF Transilvania a constatat această stare de incompatibilitate, dar ASF nu vrea să vadă, nu vrea să audă, nu vrea să decidă/să sancţioneze această stare. Oare de ce?! Să fie atât de mare încrâncenarea funcţionarilor ASF împotriva managementului acestei companii, dar mai ales împotriva lui Mihai Fercală, pentru tupeul de a fi contestat, în instanţă, o serie de decizii adoptate ilegal de ASF, decizii pe care, unele le-a revocat ASF însuşi, altele au fost anulate de instanţe şi altele sunt încă în judecată la instanţele competente, cât şi pentru tupeul de a fi cerut, în instanţă, daune materiale şi morale pentru cele cinci luni în care ASF a respins cererea sa de avizare, fără a avea voturile necesare, revocând-o apoi după ce împricinatul s-a adresat instanţei de judecată?!.

În treacăt fie spus, nu ştim cum a judecat Curtea de Apel Constanţa dosarul 8031/2/2018*, în care Constantin Frăţilă cere anularea deciziei ASF 1095/2018 când Curtea de Apel Bucureşti, unde s-a constituit acest dosar, a respins aceeaşi cerere lui Constantin Frăţilă, şi nimeni nu a invocat autoritatea de lucru judecat, poate nici ASF.

Aceste răfuieli personale pot afecta atât de grav activitatea de supraveghere încât ASF să nu-şi respecte propriile reglementări, doar din dorinţa de a servi o lecţie managementului SIF Transilvania?!

Oare nu văd funcţionarii ASF că se găsesc în pericol, în ce priveşte abuzul în serviciu şi exercitarea abuzivă şi necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu?

Reamintim cititorilor prevederile art. 13 din Regulamentul ASF nr.1/2019:

(1)... Fără a aduce atingere oricăror drepturi fundamentale, reputaţia, onestitatea şi integritatea persoanei evaluate, menţionate la art.12, sunt puse la îndoială în situaţia în care există orice evidenţe relevante cu privire la existenţa uneia dintre următoarele situaţii, făra a se limita la acestea:

a) condamnarea sau urmărirea penală in personam în cazuri referitoare la:

(i) infracţiuni prevăzute de legis­laţia financiar - bancară, infracţiuni prevăzute de legislaţia referitoare la spălarea banilor şi finanţarea teroris­mului sau infracţiuni în legătură cu fapte de corupţie;

În art.15 al actului constitutiv al SIF Transilvania sunt menţionate expres condiţiile care trebuie îndeplinite de către o persoană, în vederea deţinerii calităţii de membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv : ....

"Societatea este adminstrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere ...... Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoa­ne fizice, care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:....

b) nu este condamnată sau nu se află în curs de urmărire penală în cazuri referitoare la:

(i) infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-bancar, inclusiv infracţiuni prevăzute de legislaţia referitoare la spălarea banilor.....

(ii) infracţiuni contra patrimoniului sau alte infracţiuni specifice domeniului economic/financiar

(iii) infracţiuni prevăzute de legislaţia fiscală;

Oare ce infracţiuni trebuie să mai săvârşească Constantin Frăţilă ca ASF să aplice propriile regulamente şi să respecte legislaţia în vigoare?! Poate o autoritate să facă orice numai din dorinţa de a-l pedepsi pe Mihai Fercală, chiar acordându-i consultanţă lui Constantin Frăţilă pentru a-l învinge pe Fercală, aşa cum rezultă din scrisoarea ASF nr.DRA 1081.2 din 18.02.2020?

Chiar Constantin Frăţilă a recunos­cut, în presă, că face presiuni pentru ca SIF Transilvania să-l recunoască drept administrator compatibil, cumpărând acţiuni SIF3, prin mecanis­mele BVB, chiar în perioada interzisă tranzacţionării, cu toate că i-a fost comunicat în mod expres, de ofiţerul de conformitate, calendarul perioadelor în care trazacţionarea acţiunilor SIF3 este interzisă persoanelor din conducere, administratori sau salariaţi ai societăţii.

Deşi SIF Transilvania a sesizat ASF pentru această abatere de la regulamente, Autoritatea nu a întreprins nicio măsura în acest caz, contrar obligaţiilor legale pe care le are.

Canonada declanşată de Constantin Frăţilă asupra structurilor de conducere ale SIF Transilvania s-a concretizat şi prin blocarea continuă şi repetată a activităţii Consiliului de Supraveghere, prin şedinţe în care nu s-a putut adopta nicio decizie, deoarece doi administratori - Marius Moldovan şi Crinel Valer Andanuţ - obligaţi de Constantin Frăţilă să părăsească şedinţa, astfel încât să nu mai existe cvorum pentru hotărâri, au luat alte hotărâri ilegale, schimbând Actul Constitutiv prin eliminarea incompatibilităţilor, hotărâri atacate de ceilalţi acţionari în instanţă, conform dosarul nr. 510/62/2020 şi 511/62/2020 la Tribunalul Braşov.

În sistemul de administrare dualist, conform art. 153.2 alin.4, numirea membrilor este de competenţa Consiliului de Supraveghere şi nu a adunării generale a acţionarilor, dacă această posibilitate nu este prevazută în Actul Constitutiv, iar din studiul acelui act reiese că această posibilitate nu este prevăzută.

Îi va păcăli oare Constantin Frăţilă şi cei doi administratori care s-au raliat cu el, precum şi pe acţionarii societăţii, ca să scape de actualul management?! .. Nu este prima cerere de acest fel respinsă de acţionari!!

Oare se vor lăsa acţionarii pacăliţi de o grupare infracţională, aşa cum sună urmărirea penală in personam, cu infracţiuni dovedite în cele două dosare penale, să dea managementul executiv şi cel de supraveghere pe mâna acestei grupări?!

Să sperăm că acest lucru nu se va întampla, pentru că acuzele aduse managementului sunt total nefondate, iar rezultatele preliminare date publicităţii de către SIF Transilvania sunt deosebite pentru acţionari, atât în ce priveşte profitul mare realizat, creşterea preţului de tranzacţionare al acţiunilor SIF3, creşterea activului net pe acţiune şi reducerea discount-ului între preţul de tranzacţionare şi activul pe actiune la 23%, evoluţii care situează SIF Transilvania printre cele mai performante companii listate la BVB, aşa cum a apreciat presa de specilaitate în ultimele luni.

Îşi mai amintesc oare acţionarii că Marius Moldovan, unul dintre reclamanţi, a fost revocat din structurile de conducere, adică din funcţia de Vicepreşedinte al Directoratului în anii precedenţi şi că procesele declanşate de acesta împotriva SIF Transilvania nu i-au dat câştig de cauză? Este această hărţuire a managementului rezultatul răzbunării sale, care totuşi a reuşit să intre în 2018 în structura Consiliului de Supraveghere, având interese contrare faţă de SIF Transilvania, solicitând despăgubiri de două milioane de lei, ce au fost respinse de instanţă, în dosarul nr. 2208/62/2017, iar ASF nu a văzut că acesta are interese contrare cu societatea, urmând a acţiona în interesul său, nu al acţionarilor şi al SIF-ului.

Având în vedere "calităţile" lui Constantin Frăţilă de urmărit penal in personam în două dosare, specificate mai sus şi cercetat în alte patru dosare penale pentru pagube aduse patrimoniului SIF Transilvania, ASF l-ar aviza din nou ca administrator într-o societate listată la BVB?! Oare dacă această avizare ar depinde de altă autoritate, de exemplu în domeniul bancar, autoritatea în cauză ar acţiona identic? De câte dovezi are nevoie ASF pentru a îndeplini obligaţiile legale şi a opri reprimarea celor care contestă, câteodată, deciziile ASF date cu încălcarea legii?

Vom urmări cu mare atenţie cum se vor derula aceste conflicte care afectează grav piaţa de capital din România, afectează grav imaginea unor emitenţi şi investitori importanţi din piaţă cum sunt SIF-urile, mai ales că, în ultimul timp, se duc batălii surde între SIF-uri, iar ASF stă ascuns cu .." capul în nisip".
www.bursa.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus