Stiri de ultima ora

Legea exportului de animale – ADOPTATĂ! Noi obligații pentru FERMIERI și TRANSPORTATORI!

Legea exportului de animale – ADOPTATĂ! Noi obligații pentru FERMIERI și TRANSPORTATORI!
Economic
Cu 283 de voturi pentru și o abținere, Camera Deputaților, for decizional, a adoptat astăzi – marți, 30 iunie, Legea privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe. Este vorba despre inițiativa legislativă depusă în Parlament de către ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care solicita reguli stricte pentru transportul animalelor vii, dar și introducerea unor cursuri pentru medicii veterinari care urmau să monitorizeze aceste transporturi.

De precizat că noua lege beneficiază de susținerea Asociației Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România, iar pentru a intra în vigoare, actul normativ trebuie promulgat de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

În urma dezbaterilor din Comisia pentru agricultură, s-a decis că medicii veterinari care au absolvit o facultate dețin competențele necesare pentru a monitoriza sănătatea animalelor pe timpul transportului. După intrarea în vigoare a legii, încărcarea animalelor pe vas va fi filmată, iar imaginile stocate de către autorități. Un alt aspect important este că oile trebuie tunse dacă exportul se face pe timpul verii, iar dacă animalele au coarne, trebuie asigurat spațiul necesar pentru a se evita rănirea acestora.

Noua lege prevede că ”exportul animalelor vii se poate realiza pe cale rutieră, navală sau aeriană”, iar prevederile adoptate de Parlamentul României ”se aplică până la destinaţia acestora, în afara spaţiului Uniunii Europene”.

Asistență sanitar-veterinară obligatorie dacă în ziua îmbarcării, temperatura depășește 35 de grade

Toate transporturile maritime de animale vii vor fi obligate să aibă asigurată asistență medicală veterinară: ”În cazul călătoriilor navale care depăşesc 10 zile, efectuate în perioadele în care temperatura exterioară la îmbarcare este de 35 de grade Celsius, la bordul vasului trebuie asigurate servicii de asistenţă sanitar- veterinară. La nivelul ANSVSA va exista o situație/ bază de date a medicilor veterinari abilitați să însoţească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale”.

Personalul medical veterinar are urmatoarele obligaţii: a) realizează inspecţia zilnică a animalelor cu privire la starea de sănătate şi bunăstare a acestora; b) asigură asistenţa medical – veterinară pentru animalele transportate; c) completează raportul zilnic prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Personalul medical veterinar poate fi contractat de către exportator, importator, organizator sau transportator, iar transportatorii străini pot avea personal medical veterinar contractat, se arată în forma aprobată a noii legi. Operatorul economic care efectuează exportul de animale vii face dovada prezenţei medicului veterinar şi a certificatului de avizare a competenţelor la control la punctul de ieşire.

Certificat de sănătate eliberat la punctul de frontieră

Certificatul de sănătate pentru exportul animalelor vii se eliberează de medicul veterinar oficial din cadrul postului de inspecție de la frontieră având la bază certificatul/certificatele de sănătate emis/emise de medicul veterinar din centrul de colectare care a/au însoțit animalele și după ce efectuează inspecția animalelor cu privire la starea de sănătate și de bunăstare.

Suprafață mai mare în transporturile rutiere din perioada veriii

În cazul exporturilor realizate pe cale rutieră, cu mijloace de transport destinate călătoriilor de lungă durată, sistemele de ventilaţie din mijloacele de transport trebuie să asigure în orice moment din timpul călătoriei, indiferent dacă mijlocul de transport staționează sau se află în mişcare, o temperatură cuprinsă între 5 grade Celsius și 30 de grade Celsius în interiorul mijlocului de transport, pentru toate animalele, cu o toleranţă de +/- 5 grade Celsius, în funcţie de temperatura exterioară. Tot pentru exporturile realizate pe cale rutieră, cu mijloace de transport destinate călătoriilor de lungă durată, în perioade cu temperaturi ridicate, suprafaţa alocată pe cap de animal trebuie crescută cu minimum 10%.

În cazul exporturilor realizate pe cale navală, în perioadele în care temperatura exterioară la îmbarcare este de 35 de grade Celsius, se asigură creşterea cu minimum 15% a suprafeţei alocate fiecărui animal, iar compartimentele în care urmează să fie transportate animalele trebuie echipate cu un sistem de ventilaţie forţată cu o capacitate suficientă de reîmprospătare a întregului volum de aer, ţinând cont de înălţimea compartimentului şi de tipul acestuia, respectiv dacă acesta este închis sau parţial închis.

Oile trebuie tunse dacă îmbarcarea se face la peste 30 grade Celsius

Ovinele trebuie tunse înainte de începerea călătoriilor care se desfăşoară la temperaturi care depășesc 30 de grade Celsius.

În cazul în care se transportă animale cu coarne, spațiul alocat pe cap de animal trebuie să crească cu 7% pentru a preveniri rănirea animalelor la contactul cu celelalte animale aflate în boxă. Animalele cu coarne se transportă în boxe separate față de cele fără coarne conform prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97.

Stocarea datelor/imaginilor va fi realizată ”pentru o perioadă de 6 luni, după care acestea vor fi radiate în conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniu și ale Opinii științifice EFSA Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE”.

Sancțiuni pentru transportatorii care nu asigură asistență sanitară-veterinară

Transportatorii care nu asigură asistență sanitar-veterină conform noii legislații riscă suspendarea autorizației de transport animale vii pentru călătorii maritime care depășesc 10 mile marine, precum și certificatul de autorizare pentru nave de transport animale vii pentru călătorii care depășesc 10 mile marine pentru 6 luni. Dacă prevederile sunt încălcate de către transportatori autorizați de către alte state membre, acești transportatori nu vor mai putea opera în porturile din România în următoarele 6 luni. Mai mult, în cazul acestor transportatori, repetarea fapetlor de două ori aduce după sine suspendarea autorizației și a certificatului de autorizare, adică nu vor mai putea opera în porturile din România.

Pe  Instagram-ul Agrointeligența  găsiți imaginile momentului din agricultură!
agrointel.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus