Stiri de ultima ora

Deciziile adoptate, astăzi, de Consiliul ASF

Deciziile adoptate, astăzi, de Consiliul ASF
Economic
În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate - asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

• Reglementare

Regulamentul pentru modificarea Regulamentului nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea ASF (Regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărţilor centrale şi a Ghidului ESMA privind măsurile EMIR de marjă anti-prociclicitate pentru contrapărţile centrale, precum şi Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare - CSDR (Normele vor fi transmise, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Regulamentului pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări - PRIIP (Proiectul va fi publicat pe www. asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea lit. a) şi b) ale art. 4 din Norma nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010 (Proiectul va fi publicat pe www. asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

• Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la Unicredit Bank S.A. în calitate de depozitar al F.P.A.P. Metropolitan Life.

• Autorizare

Numirea domnului Josef Kreiterling în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Ergo Asigurări de Viaţă S.A.;

Modificarea Actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE-România) S.A. cu suma de 20.000.000 lei, de la valoarea de 18.821.998 lei la 38.821.998 lei;

Modificările aduse actului constitutiv al societăţii Transilvania Broker de Asigurare S.A. (schimbare sediu social şi modificarea unui articol);

Avizarea societăţii Grant Thornton Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF;

Modificările intervenite în documentele Fondurilor Deschise de Investiţii: FDI BT Clasic, FDI BT Maxim, FDI BT Obligaţiuni, FDI BT Index Romania ROTX, FDI BT Index Austria ATX, FDI BT Euro Obligaţiuni, FDI BT Euro Clasic, FDI BT Fix, FDI BT Euro Fix administrate de BT Asset Management SAI S.A.;

Autorizarea Fondului Deschis de Investiţii BT Real Estate administrat de BT Asset Mangement SAI S.A. şi înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

Autorizarea Fondului Deschis de Investiţii BT Energy administrat de BT Asset Management SAI S.A. şi înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

Autorizarea Fondului Deschis de Investiţii BT Agro administrat de BT Asset Management SAI S.A. şi înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

Autorizarea Fondului Deschis de Investiţii BT Technology administrat de BT Asset Management SAI S.A. şi înscrierea acestuia în Registrul public al ASF;

Aprobarea înscrierii societăţii Ernst & Young S.R.L. în Lista auditorilor IT externi menţinută de ASF şi în Registrul public al ASF;

Emiterea Certificatelor de înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Emiterea Certificatului de înregistrare a obligaţiunilor ipotecare emise de Alpha Bank Romania S.A. în vederea admiterii la tranzacţionare la BVB;

Retragerea de la tranzacţionare de pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de BVB şi a radierii din evidenţa ASF a acţiunilor emise de societatea Laminorul S.A. Brăila, ca urmare a falimentului;

Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace administrat de Allianz-Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato administrat de Allianz-Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.
www.bursa.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus