Stiri de ultima ora

ANALIZA Turbomecanica în cifre

ANALIZA Turbomecanica în cifre
Economic
Turbomecanica S.A. este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată în 1975, pentru producţia de motoare şi ansamble mecanice şi echipamente pentru avioane şi elicoptere. Turbomecanica s-a corporatizat în 1990. Un an mai târziu din firmă s-au desprins Aeroteh SA şi Micron-Turboteh SA. aşa încât Turbomecanica a rămas şi s-a specializat în timp cu producţia motoare Turmo şi Viper, modernizare elicoptere Puma, piese schimb pentru motoare Turmo, Viper, Spey, piese şi motoare pentru Rolls-Royce. Pe piaţa internă, Turbomecanica S.A. este unicul producător şi reparator de motoare cu turbină de gaz pentru aeronave şi ansamble mecanice de elicopter. Reparaţiile curente pentru motoare aeronave au o pondere de aproximativ 91.3% în cifra de afaceri totală, iar reperele şi piesele de aviaţie acoperă restul de 8,7%. Cifra de afaceri se realizează în proporţie de 93,7% pe piaţa internă. Pe piaţa externă, prezenţa produselor şi serviciilor firmei este redusă (6,27%), dar în creştere.

Firma este dependentă de relaţiile comerciale pe care le are cu Ministerul Apărării şi IAR Braşov, cu care se realizează peste 90% din cifra de afaceri. Că să-şi reducă această vulnerabilitate, firma caută o diversificare a clientelei, precum şi o reajustare a structurii de producţie, respectiv atingerea unui echilibru între reparaţii şi procesele de prelucrare (ţintă: 40% din cifra de afaceri).

Valoarea de piaţă a firmei este de 129.674.309 lei (ianuarie 2020), iar factorul Tobin Q este de 1,4 (ianuarie 2020). Structura acţionariatului este diversificată. Aproximativ 58,9% din totalul acţiunilor cu drept de vot este deţinut de persoane fizice şi juridice de drept privat, 25,9% de domnul Viehmann Radu, care de altfel conduce firma şi 15,1% din acţiuni de doam-na Ciorapciu Dana Maria.

• Evoluţia rezultatelor financiare în trimestrul III 2019

În cele 9 luni ale anului 2019, cifra de afaceri la Turbomecanica s-a majorat cu aproximativ 19% comparativ cu trimestrul III 2018. Cifra de afaceri se realizează preponderent în reparaţii curente la motoare. Profitul înainte de impozitare s-a majorat cu aproximativ 31%. Rata profitului net marginal este de 22,7% (20,1% în trimestrul I 2018), fiind un nivel robust, iar eficienţa capitalului - ROE este de 22,6%. Randamentul activelor este de 13,62% (12% în trimes-trul III 2018).

Cheltuielile de exploatare au cres-cut cu 15%, comparând trimestrul III 2019 cu trimestrul III 2018, datorită saltului de 33,7% înregistrat la cheltuielile cu materii prime şi 19,7% la cheltuieli de personal. În schimb, alte cheltuieli s-au menţinut ori au scăzut. Gradul de îndatorare a crescut la 39,8% comparativ cu decembrie 2018 când era de 31,6%, Solvabilitatea globală a scăzut uşor la 2,5 (3,1 în decembrie 2018) dar nivelul este bun (benchmark > 2), iar lichiditatea curentă/testul acid este de 0,48 (benchmark > 1). În structura activelor curente, valoarea stocurilor este mare (48,2 milioane lei) respectiv 69,2% din totalul activelor circulante, dar în scădere faţă de trimestrul III 2018 (77,3%). Pe de altă parte, valoarea creanţelor comerciale (16.338.792 lei) a crescut considerabil faţă de decembrie 2018 (2,4 milioane lei). Nu putem face calculul la EBIT sau EBITDA, întrucât nu avem date cu privire la cheltuielile cu dobânzile şi amortizarea.

• Evoluţia rezultatelor în baza situaţiilor financiare consolidate la 31 decembrie 2018

În anul 2018, cifra de afaceri a firmei Turbomecanica s-a majorat cu 11,5% (112.387.772 lei). Pe segmente, în proporţie de 91,3% cifra de afaceri este realizată de reparaţiile curente la motoare aeronave, iar restul de repere şi piese de aviaţie. Ministerul Apărării şi IAR Braşov au rămas principalii clienţi ai firmei. Exporturile au o valoare redusă. Cu toate acestea, exporturile au crescut în 2018, având o pondere de 6,27% în cifra de afaceri totală, ceea ce este un semn pozitiv.

Profitul înainte de impozitare a înregistrat un salt de 58,3% faţă de decembrie 2017, iar marja netă a profitului a crescut cu 22%. Cu toate acestea , firma recunoaşte că a înregistrat o pierdere cumulată de 1.036.441.556 lei. Faţă de decembrie 2017, EBIT s-a majorat cu 50,5% (31.777.699 lei), EBITDA cu 45% (40.268.087 lei) la o marjă EBITDA de 35,8%. Eficienţa capitalului - ROE a înregistrat un salt de 45% faţă de decembrie 2017, iar ROCE de 32%. Raportat la anul 2018, Rentabilitatea capitalului angajat - ROE este de aproximativ 33%, iar ROCE de 32%. De asemenea, raportat la 2018, randamentul activelor/ROA este de 22,5%.

Pe de altă parte, cheltuielile de exploatare s-au redus cu aproximativ 2,8%. O scădere semnificativă s-a înregistrat la cheltuiala cu materii prime şi materiale (- 20,6%), care a compensat creşterile la cheltuieli personale (+9,8%), amortizările (26,7%), alte cheltuieli operaţionale (24,4%).

Rata de levier este de 0,46 ceea ce exprimă un grad de îndatorare redus. De altfel, gradul de îndatorare este de 31,6%, în condiţiile în care datoriile pe termen lung s-au contractat la jumătate, iar cele curente cu 45,3%. Lichiditatea curentă/testul acid este de 0,38. În structura activelor curente se observă o scădere a numerarului şi o creştere a stocurilor. Ambele ar trebui ajustate, alături de creanţele comerciale, astfel încât lichiditatea curentă să se îmbunătăţească.

• Guvernarea corporativă

La nivelul 1 de guvernare corporativă se află adunarea generală a acţionarilor având competenţe şi drepturi pe care le regăsim în actul constitutiv, în Legea nr.31/1990 şi în codul de guvernare corporativă. Adunarea generală a acţionarilor stabileşte parametrii relaţiei principal - agent, precum şi politica de plată a dividendelor.

Guvernarea corporativă a firmei la nivelul 2 este configurată pe sistemul unitar, având 5 administratori, dintre care numai unul se declara independent. Administratorii sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor şi îndeplinesc funcţiile enumerate în Legea nr.31/1990 preluate în actul constitutiv şi în codul de guvernare corporativă. Directorul general este numit dintre administratori, ceea ce înseamnă că nu există o separare între management şi control.

Costurile de monitorizare ce privesc administratorii şi costurile de angajament/"bonding costs" pentru agenţi/directori nu sunt detaliate în rapoartele firmei. Firma a adoptat o politică de remunerare, una de previziuni.

Au fost înfiinţate două comitete, cel de remunerare şi cel de audit, stabilindu-se competenţele acestora în regulamentul de guvernare corporativă, dar nu sunt informaţii că acestea ar func-ţiona efectiv. Firma nu a publicat obiectivele şi procedurile de funcţionare. Există dispoziţii în codul de guvernare corporativă privitor la conflictul de interes prin preluarea integrală a art 144? din Legea nr. 31/1990. Managementul riscului nu este tratat. Condiţiile impuse de BVB privitoare la guvernarea corporativă sunt în mare parte respectate şi incluse în declaraţia de conformitate anuală.
www.bursa.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus