Stiri de ultima ora

Poeţii României Socialiste şi „muza“ lor, Nicolae Ceauşescu.

Poeţii României Socialiste şi „muza“ lor, Nicolae Ceauşescu.
Cultura
Tweet

Printre o mulţime de obiecte de colecţie, casa de licitaţii Artmark scoate în acest weekend la vânzare o lucrare rară: volumul de poezii manuscrise „Floarea darurilor“, editat în exemplar unic de către Uniunea Scriitorilor în 1974 şi oferit lui Nicolae Ceauşescu cu prilejul alegerii sale în funcţia de preşedinte al Republicii Socialiste România şi cu ocazia zilei de 23 August.

Nume grele ale literaturii române au dat la propriu cu subsemnatul, scriind poeme glorioase la adresa ”celui mai iubit fiu al ţării“.

Daţi click pe fotografiile de mai sus pentru a citi poeziile dedicate lui Nicolae Ceauşescu de poeţii României Socialiste.

Omagiu Comunistului de omenie

„Poeţii României Socialiste au caligrafiat această carte, cu flacăra şi cu vibraţia inimii lor, drept omagiu ce vi se aduce acum, când se împlinesc trei decenii de la marele act istoric al eliberării Patriei de sub dominaţia fascistă. De la acel August 1944, încununat de izbânda insurecţiei armate, şi până la acest August 1974 al cons­trucţiei socialiste, continuând o vie şi statornică tra­diţie, poeţii României au fost inspiraţi de cea mai mândră şi generoasă dintre muze, care se cheamă PATRIA, scumpă nouă, tuturor fiilor ei.

Fiindcă Patria Română a însemnat şi înseamnă, pentru slujitorii literaturii şi artei, permanenţa adevăratelor valori, izvorul de putere creatoare şi de nobilă luptă pentru o lume mereu mai bună, mai fericită. În acest sens, demnitatea şi înflorirea Patriei pe durata acestor trei decenii au întregit odată mai mult cântecul poeţilor cu armoniile şi conţinutul unui nou umanism, menit să contureze azi dimensiunile comunismului de mâine. Această FLOARE A DARURILOR se constituie ca un semn de laudă şi de aleasă preţuire pentru pilduitoarea Dumneavoastră dăruire şi neobosită strădanie puse încă din adolescenţă în slujba poporului român. Poemele de faţă sunt expresia dragostei nestrămutate pe care v-o poartă poeţii României, mesajul lor de respect pentru Comunistul de omenie care sunteţi, pentru marele Ctitor şi Diriguitor al spiri­tua­lităţii socialiste româ­neşti.“

Aşa scria în deschiderea acestui volum impresionant până şi prin dimensiuni (e uriaş, cât un Evangheliar, dar Evangheliar pe dos, în care i se aduceau laude răului) preşedintele Uniunii Scriitorilor, Zaharia Stancu, pe 23 august 1974.

Patria şi Conducătorul

La „chemarea“ Uniunii au răspuns „prezent“ nu mai puţin de 262 de poeţi, români, dar şi „reprezentanţi ai naţiona­lită­ţilor conlocuitoare“. Printre cei care i-au închinat poeme olografe „Comunistului de omenie“ Nicolae Ceauşescu s-au numă­rat, pe lângă Zaharia Stancu însuşi, Adrian Păunescu, Ion Caraion, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Mircea Dinescu, Ştefan Augustin Doinaş, Nora Iuga şi mulţi, mulţi alţii. E drept că multe dintre aceste versuri, unele dintre ele minunate, sunt dedicate patriei, fără referiri directe la Tovarăşul, dar cu toate acestea poemele sunt scrise şi semnate cu mânuţa lor de către respectivii scriitori şi apar în această carte dăruită celui care de curând devenise preşedin­tele Republicii Socialiste România.

Mircea Dinescu, de pildă, cel care mai târziu avea să devină disident, e prezent în această carte cu poemul „Grîu păzit de maci“:
RomaniaLibera.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus