Stiri de ultima ora

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează un concurs de proiecte de management pentru Muzeul Național Bran

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează un concurs de proiecte de management pentru Muzeul Național Bran
Cultura
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează un concurs de proiecte de management pentru Muzeul Național Bran, arată un text publicat pe site-ul instituţiei, anunță MEDIAFAX.

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează concursul de proiecte potrivit ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Muzeul Național Bran.

Condiţii de participare pentru candidaţi sunt cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România, capacitate deplină de exerciţiu, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile Domeniul fundamental (DFI) - Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Istorie, Domeniul de licență (DL) – Istorie; Domeniul fundamental (DFI) - Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Istorie, Domeniul de licență (DL) – Studiul patrimoniului (Heritage Studies); Domeniul fundamental (DFI) - Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arte, Domeniul de licență (DL) – Arte Vizuale; Domeniul fundamental (DFI) - Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Studi culturale, Domeniul de licență (DL) – Studii culturale; Domeniul fundamental (DFI) - Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arhitectură și urbanism, Domeniul de licență (DL) – Arhitectură. Şi vechimea în specialitatea studiilor, menționate de minimum 5 ani ca şi experienţa în domeniul activității manageriale de minimum 5 ani sau specializări în domeniul managementului sunt obligatorii. Este important să nu îi fi încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management al candidatului pentru motive imputabile în ultimii 4 ani. De asemenea, se cere să nu fi suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează şi să nu deţină o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România ca şi cunoaşterea limbii române.

Data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi este 13 noiembrie. După selecţia dosarelor, analiza proiectelor de management ocupă prima etapă a concursului, în tre 18 şi 25 noiembrie. Cei promovaţi în a doua etapă a concursului sunt invitaţi să îşi susţină proiectul în zilele de 26 şi 27 noiembrie. La o zi distanţă de la incheierea susţinerilor comisia de concurs este obligată să aducă la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia.

Candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Compartimentul Strategii, Management Cultural, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulamentul de concurs. în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură. Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (Bd. Unirii nr. 22, sector 3), până la data de 13.11.2019 - ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane – etajul 4, camera 419.
stiripesurse.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus