Stiri de ultima ora

Legea pentru prevenirea faptelor de corupție, reexaminată la Cameră

Legea pentru prevenirea faptelor de corupție, reexaminată la Cameră
Actualitate
Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a reexaminat proiectul de lege pentru modificarea Legii pentru prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale.

Actualizat: 09.04.2019 - 15:36

Deputaţii jurişti au aprobat, astfel, forma de la Senat, stabilind ca articolul 12, care fusese modificat de Parlament, să revină la forma din legea în vigoare. "Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale; folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii", prevede articolul 12. În textul declarat neconstituţional se prevedea că erau pedepsite cu închisoarea faptele săvârşite doar în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Conform deciziei Comisiei juridice, rămâne nemodificată definiţia operaţiunilor financiare care intră sub incidenţa acestor prevederi. "În sensul prezentei legi, operaţiunile financiare constau în operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimba valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale. Pentru a fi efectuate ca acte de comerţ, operaţiunile financiare trebuie să constituie o acţiune de intermediere în circulaţia bunurilor făcută în mod organizat şi sistematic în scopul obţinerii de profit", mai prevede textul. Deputaţii liberali din comisie au propus majorarea pedepselor de la 1-5 ani la 2-7 ani, însă propunerea a fost respinsă. Raportul Comisiei juridice urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, care este for decizional.
RomaniaLibera.ro

Articole similare :
comments powered by Disqus